Giften

Giften voor stichting De Reling zijn van harte welkom!

Van deze giften kunnen o.a. de kamers van de jongeren worden onderhouden en opgeknapt. Ook worden van dit geld activiteiten voor de jongeren georganiseerd en worden regelmatig jongeren financieel gesteund.

Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer:

NL48ABNA0567063151
van Stichting De Reling in Gouda.

De Reling heeft de ANBI-status.

RSIN/ fiscaal nummer: 8060.96.718.